|
English Romana
CarClass Rent a car

CONDITII GENERALE DE ÎNCHIRIERE

1. PRETUL DE ÎNCHIRIERE
     Sunt valabile preturile existente pe lista de preturi la data închirierii. Daca chiriasul nu îndeplineste conditiile speciale de calcul al tarifului, se ia în considerare tariful de baza, adica tariful pentru închirierea autovehiculului pentru o zi (24 ore). Pe lânga acest tarif, CarClass solicita suma de 100 € drept garantie pentru eventualele daune care pot surveni autovehiculului în timpul folosintei acestuia de catre client/chirias. Aceasta suma va fi returnata chiriasului în momentul predarii autovehiculului fara nici un fel de daune.
Costurile combustibilului si service-ul de alimentare vor fi suportate de chirias, la tariful de 2€/litru, daca autovehiculul nu va fi predat cu acelasi nivel de combustibil cu care a fost preluat de la sediul CarClass. Totodata, chiriasul va suporta, acolo unde va fi cazul, cheltuielile de taxa de drum si taxele de autostrada.
Chiriasul raspunde pentru plata taxelor, amenzilor si sanctiunilor obtinute în perioada în care autovehiculul se afla în folosinta acestuia. In acest din urma caz, CarClass va percepe cu titlu de compensare pentru administrarea cheltuielilor pentru fiecare amenda/sanctiune o taxa forfetara de prelucrare de 5,00 €.

2. PREDAREA AUTOVEHICULULUI
     La expirarea termenului de închiriere chiriasul are obligatia de a preda autovehicolul la locul si la ora stabilita de CarClass. Autovehiculul trebuie predat în aceeasi stare în care a fost preluat de la sediul CarClass, întelegându-se prin aceasta aceeasi stare tehnica si estetica, având acelasi nivel de combustibil si cu toate actele si accesoriile care i-au fost încredintate. In cazul unei întârzieri la predare, daca aceasta întârziere nu depaseste o ora si a fost anuntata în prealabil unui reprezentant CarClass, clientul nu va plati nici o suma suplimentara. Daca întârzierea este pâna la 3 ore dupa termenul limita, chiriasului i se va imputa o suma suplimentara egala cu jumatate din tariful pe 24 ore aplicabil autovehiculului folosit de acesta. O întârziere mai mare de 3 ore, atrage dupa sine plata tarifului întreg pe 24 ore pentru autovehiculul respectiv.

3. MODALITATI DE PLATA
     In momentul încheierii contractului de închiriere chiriasul va achita în totalitate tariful calculat de CarClass în functie de numarul de zile pentru care este solicitat autovehiculul. Daca, în baza întelegerii contractuale, tariful de închiriere va fi creditat chiriasului, suma va fi scadenta în termen de 14 zile de la predarea autovehiculului. Daca chiriasul întârzie cu plata, CarClass va aplica o dobânda de 1% pe zi calculabila pornind de la suma initiala datorata pentru închirierea autovehiculului. Daca pentru încasarea sumei de întârziere va fi contractat un birou de încasare, chiriasul va suporta costurile ivite din acest motiv. In cazul în care moneda de plata a clientului/chiriasului nu este leul(moneda tarii în care are loc închirierea), suma facturata de CarClass va fi calculata în lei conform cursului valutar al BNR valabil în ziua încheierii contractului de închiriere a autovehiculului.

4. REZERVARI, PRELUARE SI ANULARE
     Rezervarile au caracter obligatoriu referitor la pret si la tipul de autovehicul solicitat. Autovehiculul trebuie preluat cel mult cu o ora dupa termenul stabilit. Dupa acest termen CarClass nu mai este obligat în nici un fel în ceea ce priveste rezervarea facuta. In cazul neonorarii rezervarii, clientul va plati tariful de baza pentru o zi al autovehiculului, compensând astfel pierderea cauzata firmei CarClass care ar fi putut închiria autovehiculul respectiv unei alte persoane.

5. CONDUCATOR AUTO ÎNDREPTATIT
     Autovehiculul poate fi condus de chirias, de un alt conducator precizat în contract, de un sofer angajat de chirias sau de membrii familiei chiriasului, daca ei îndeplinesc conditiile referitoare la vârsta minima stabilita de lege si poseda permis de conducere de mai mult de un an de zile. Chiriasul este obligat ca la solicitarea CarClass sa precizeze numele si datele personale ale tuturor conducatorilor autovehiculului, daca ei nu sunt numiti în contractul de închiriere. Conducatorii auto sunt ajutatorii chiriasului la îndeplinirea obligatiilor.

6. FOLOSINTA NEPERMISA, RESTRICTII DE PLECARE
     Clientul se angajeaza sa conduca autoturismul închiriat respectând dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice si alte reguli cum ar fi:
• participarea la curse de masini, testari de masini, training-uri de securitate a masinii;
• transportarea substantelor inflamabile, toxice si periculoase;
• nu se poate subînchiria;
• nu va circula pe drumuri accidentate, desfundate si/sau nedeschise circulatiei rutiere
• va verifica permanent indicatoarele de bord, va opri imediat autovehiculul si va anunta proprietarul masinii in cazul aparitiei unei anomalii sau defectiuni in functionarea autovehiculului
• nu va depasi viteza legala pe drumurile publice
Nerespectarea acestor reguli de utilizare mai sus mentionate poate atrage dupa sine retinerea garantiei si plata de client a reparatiilor aferente pentru aducerea autovehiculului la starea de functionare initiala.

7. REPARATII
     Reparatiile necesare pentru siguranta si functionarea autovehiculului pot fi efectuate la comanda chiriasului pâna la 50 €, cele care depasesc aceasta valoare vor fi efectuate numai cu acordul CarClass. Pentru reparatiile survenite în timpul utilizarii autovehiculului de catre chirias si realizate cu acordul CarClass într-un alt service decât cel agreat de CarClass, aceste reparatii vor fi suportate de CarClass în baza dovezii de plata numai în cazul în care chiriasul nu este responsabil pentru daunele reparate.

8. COMPORTAMENT IN CAZ DE ACCIDENT
     Chiriasul va anunta imediat politia în cazul producerii unui accident, incendiu, furt, act de vandalism. Aceasta se va întâmpla si în cazul accidentelor produse de catre chirias el însusi, chiar daca nici un alt tert nu a fost implicat în accidentul respectiv. Nu vor fi recunoscute pretentii ostile. Chiriasul va informa CarClass despre daunele produse în cel mult 24 de ore, prin completarea unui raport scris si prin predarea unei schite. Acest raport despre accident va contine numele si adresa persoanelor implicate si a martorilor, precum si numarul de înmatriculare al autovehiculelor implicate în accident.

9. RASPUNDEREA (GARANTAREA) CHIRIASULUI
     In cazul daunelor survenite din vina chiriasului a caror valoare nu depaseste 100 €, aceste daune vor fi suportate în integralitate de catre chirias, iar plata lor se va realiza prin retinerea garantiei solicitate în momentul încheierii contractului de închiriere de catre CarClass. In cazul daunelor survenite în urma iresponsabilitatii chiriasului si datorate unui accident de circulatie, pierdere, furt sau din cauza folosirii nepotrivite a autovehiculului sau în cazul încalcarii obligatiilor contractuale, conform cifrelor 5, 6 si 8, în aceste conditii costurile daunelor vor fi suportate de catre firma asiguratoare a autovehiculului în cauza, chiriasul fiind responsabil pentru plata transportului autovehiculului de la locul accidentului la service-ul auto agreat de CarClass, la care se mai adauga o taxa de penalizare constând în tariful de baza de închiriere a masinii pe o zi înmultit cu zece. Zece corespunde perioadei minime de 10 zile necesare pentru repararea autovehiculului, perioada în care CarClass nu va putea utiliza autovehiculul respectiv în vederea desfasurarii activitatii sale comerciale.

10. RASPUNDEREA (GARANTAREA) FIRMEI CARCLASS
     Orice raspundere pentru încalcarea obligatiilor contractuale a societatii CarClass este limitata asupra intentiei si neglijentei grave, inclusiv si intentia si neglijenta grava a reprezentantului si a ajutatorilor la îndeplinirea obligatiilor contractuale. CarClass garanteaza numai în cazul vatamarilor vitale, corporale si de sanatate, în cazul încalcarii obligatiilor contractuale importante si în cazul garantiilor obligatorii în baza legii referitoare la garantarea serviciilor. In aceste cazuri, garantarea este limitata asupra despagubirii pagubelor tipice contractului, care pot fi prevazute.